استوریاب - نمودار تغییرات قیمت : دوربین فیلمبرداری دستی سونی مدل HXR-NX80
نمودار تغییرات قیمت
دوربین فیلمبرداری دستی سونی مدل HXR-NX80